Hoe laten wij Dynamics 365 aansluiten in uw organisatie?

Hoe laten wij Dynamics 365 aansluiten in uw organisatie?

Scope & define

Wij starten met onze ‘scope & define’ fase. In deze fase definiëren wij alle behoeften en wensen die u heeft om van het systeem een mooi succes te maken. Wat wilt u precies? Wat zijn uw wensen? Wat wilt u bereiken met het systeem? Van welke systemen maakt u al gebruik? Dit zijn maar enkele vragen die wij stellen. Het doel ervan is om te achterhalen om het systeem zo goed mogelijk aan te laten sluiten binnen uw organisatie en welke processen u nu al gebruikt om die vervolgens ook aan te laten sluiten op dit systeem.

Implementatie

Voordat Pixelzebra Social Matters succesvol geadopteerd kan worden moet de implementatie aansluiten bij uw wensen. Voor ons is dit de eerste fase van de gebruikersadoptie. Wij willen namelijk dat alle medewerkers van organisaties die voor ons kiezen gaan werken met Social Matters. Wij laten aan alle afdelingen en betrokken gebruikers zien wat de mogelijkheden zijn van Social Matters en hoe het gaat helpen bij het uitvoeren van de dagelijkse taken. Het systeem moet juist voor u gaan werken.

Validatie

Nadat wij een goed beeld hebben gaan wij het systeem bouwen en inrichten. In een validatiesessie kunt u zelf beoordelen of Social Matters voldoet aan uw wensen. Het kan natuurlijk voorkomen dat nog niet alles werkt zoals u wenst. Wij komen onze afspraken.

Training

De gebruikers die met Pixelzebra Social Matters gaan werken, gaan wij trainen. Soms is het onmogelijk om echt alle gebruikers te trainen, dan trainen wij de key-users en zorgen wij dat zij voldoende handvatten hebben om het echt aan iedereen uit te leggen. De training passen wij aan aan het niveau dat de gebruiker heeft, hiermee bedoelen wij de rechten. Zo kan het best voorkomen dat wij meerdere sessies inplannen. Het systeem gaat pas live als u dat wilt en als de gebruikers voldoende kennis hebben om ermee te kunnen werken.
Meestal ontstaan de vragen als er frequent met het systeem gewerkt wordt. Wij zullen daarom een aantal keren nog een Q&A sessie organiseren om alle vragen te beantwoorden.

Customer Care

De key-users die wij trainen kunnen vaak ook al vragen beantwoorden. Mocht dit niet lukken dan kunnen zij terecht bij onze Customer Care afdeling. De kracht hiervan is dat uw organisatie zelfsturend is in de gebruikersadoptie maar wij blijven u de nodige hulp en ondersteuning bieden. Voor uw medewerkers is het vaak makkelijker om een collega met vragen te raadplegen dan ons te benaderen.

Onze Customer Care afdeling blijft in nauw contact met de key-users. Regelmatig kan er overleg plaatsvinden over het gebruik, wat er beter kan, waar nog kansen liggen, welke vragen regelmatig terugkomen etc. Daarnaast maken wij het mogelijk om de gebruikersadoptie te meten door gebruik te maken van dashboards en rapportages. Hierin kunnen we zien hoe vaak, op welke manier en hoe goed het systeem gebruikt wordt.

Bij Pixelzebra Social Matters besteden wij veel aandacht aan uw wensen. Omdat wij een hoge gebruikersadoptie belangrijk vinden, begeleiden de gebruikers zowel tijdens als na het implementatietraject. Past deze aanpak bij uw organisatie en wilt u graag meer informatie? Neem dan gerust contact op. Wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden!