Privacy disclaimer

Pixelzebra Privacyverklaring en beveiligingsbeleid

In deze verklaring vindt u de uitgangspunten van de Pixelzebra Privacyverklaring die gelden voor communicatie, alsook dienstverlening van Pixelzebra met/aan (potentiële) klantrelaties. Deze privacyverklaring is van toepassing op Pixelzebra websites, –(klant)services, en -berichtgeving, alsook documenten waarin een verwijzing wordt weergegeven naar deze verklaring.

Doeleinden verwerking

Wanneer u een overeenkomst aangaat met Pixelzebra en/of u zich registreert voor nieuwsdiensten en/of het aanvragen van informatie, demonstraties, testaccounts, prijsopgaven e.d. via Pixelzebra websites, vragen wij u om zakelijke contactgegevens in te vullen. De gegevens die we verzamelen, kunnen worden gecombineerd met reeds eerder verkregen gegevens via andere Pixelzebra services en/of aanvraagformulieren en van andere bedrijven.

Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen, om de services te kunnen leveren waar u om vraagt. Onze services houden onder meer de weergave en het versturen van (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven en -berichten en reclame c.q. aanbiedingen op maat in. Wij gebruiken uw gegevens om u te kunnen informeren over andere producten of services die worden aangeboden door Pixelzebra en haar partners, en om u belangrijke uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan onderzoeken of evenementen met betrekking tot het Pixelzebra producten- en dienstenaanbod. In geval van een klant-leverancier relatie tussen u en Pixelzebra gebruiken wij uw gegevens ook voor het verstrekken van software updates, mits u een service level agreement overeenkomst heeft met Pixelzebra. Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen onze klantenlijsten nooit aan derden.

Rechten betrokkenen

Dit privacy statement is opgesteld om u te informeren over welke persoonsgegevens Pixelzebra over u verzamelt en hoe deze worden gebruikt. U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Pixelzebra te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Pixelzebra verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens, indien gewenst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Als u inzicht wilt hebben in uw contactgegevens of uw eerder gegevens toestemming wilt intrekken, neem dat contact met ons op via info@pixelzebra.nl

Meer informatie over de door Pixelzebra getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met Pixelzebra. Zie verderop in deze privacy verklaring voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Pixelzebra worden bewaard totdat u aangeeft dit niet meer te willen of wanneer het contract is beëindigd.

Beveiliging gegevens

Pixelzebra B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Ook organisatorisch hebben wij passende maatregelen genomen.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Pixelzebra doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via mail of via de post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door dit schriftelijk aan te vragen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Pixelzebra B.V.
Hofweg 15
2631 XD Nootdorp
Info@pixelzebra.nl
Telefoonnummer: 070-8200196

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Pixelzebra, neem dan contact op met Pixelzebra via bovengenoemde contactgegevens. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.