Voedselbanken Nederland

Pixelzebra Social Matters bij Voedselbanken

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. Zij doen dat uitsluitend met vrijwilligers. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.